İMALAT

 

İMALAT

 

Fabrikamızda, Reküperatörlü Ekonomizer, Pompalı Genleşme Sistemi, Paslanmaz Boru Tipi Eşanjör, Paslanmaz Kollektör, Tank İmalatları, Otomatik Tesisat Dolum Üniteleri, Ekopanel Ürünleri, Tıkanmayan Filtre, Gaz ve Hava Kelebek Vanası imalatları yapmaktayız.

 

EKONOMİZER ÖZELLİKLERİ

 

Yanma gazlarıyla veya yoğuşma sularıyla temas eden ECOTRANS ekonomizerin tüm parçaları AISI 316 L ve AISI 304 kalite krom nikel molibden çelik olması ve yüksek kalite malzemelerden üretilmesi asidik ortamlarda bile mümkün olabilecek en iyi korozyon direncine sahip olmasıdır. Yanma gazları sıcaklıklarının azaltıldığı ve su buharlarının yoğuştuğu MİX dizilimli , yönlendiricili PASLANMAZ ÇELİK BORU - PROFİL - KANALLI BORU - KANALLI PROFİL dizilimlerinden imal edilmiştir. Baca gazı bağlantıları ECOTRANS bağlantıları PASLANMAZ ÇELİK olması ve duman kutusu haznesinin de PASLANMAZ ÇELİK olması yoğuşma sıvılarının korozyonlarını önlemektedir.

 

Yüksek performans yalıtımını 50-100 mm aralığında taş yünü ile yapılarak dış kapakları elektro statik boyalı sac kapaklar ile şık bir estetik görünüme sahiptir. ECOTRANS  kolay temizlik sunmak için kolayca açılabilen temizlik kapakları mevcuttur.

 

ECOTRANS  işletme basıncı olarak 12 BAR a kadar üretimi yapılmaktadır. 12 BAR üzeri ECOTRANS lar özel çalışma ve özel projeler için üretilebilir tasarıma ve çalışma yapısına sahiptir. Baca gazı bağlantılarında özel istekler doğrultusunda yukarıdan veya yanlarda giriş ve çıkış bağlantıları sağlanabilir.

 

ECOTRANS çift yakıtlı kazanlar için ayrı tasarımlara sahip olması ile FUEL OIL yakıt kullanımlarında tıkanıklıkları ve metaryal yıpranmalarını önlemek amacı ile baca gazı hattında  byy-pas bağlantısı olanağı sunar. Byy-pas olanağını şık tasarımını bozmadan kendi içerisinde yapabilme özelliğine sahiptir. Byy-pas bağlantısını manuel kollu klapeler ile yapmaktadır ve istenildiği taktirde 0-90 derece DAMPER MOTOR lar ile otomatik kontrol sağlanmaktadır.

 

 

ÇALIŞMA PRENSİBİ

 

Bir kazandan bacaya verilmek üzere çıkan duman gazları genellikle kazan çalışma rejimi sıcaklığından 40°C ila 80°C daha yüksek olmaktadır. Kazan çalışma sıcaklığı ve buna bağlı olarak kazan duman gazı çıkış sıcaklığı yükseldikçe, duman gazları vasıtasıyla çevreye atılan enerji miktarı da artmaktadır.Bacadan atılan bu atık ısının bir kısmının geri kazanılması, kazan veya sistem verimini yükselterek yakıt tasarrufu sağlayacaktır.

 

Ekonomizerler, ısı, buhar veya güç üretim tesislerinde kazanlardan çıkarak bacaya verilen duman gazları üzerinde bulunan  ısının bir bölümünü, bünyelerinde sirküle eden suya aktarmak suretiyle, geri kazanmak amacıyla kullanılırlar. Geri kazanılan bu ısı, kazan besleme suyuna verilebileceği gibi, tesiste ısıtma, banyo, yıkama, vb. amaçlar için kullanılacak suya da verilebilir.

 

Geri kazanılacak ısının hava veya bir gaza aktarılması söz konusu olduğunda ise hava ısıtıcılar kullanılır. Kazan duman gazı çıkış sıcaklığı, kazanın çalışma rejimine, kazanın bünyesel verimine, kazan-brülör uyumuna ve yakıt cinsine bağlı olarak belli bir büyüklükte olur. Ekonomizer gaz çıkış sıcaklığını ise, kullanılan yakıtın cinsi ve ısının aktarılacağı akışkanın çalışma koşulları belirler. Bir ekonomizerde geri kazanılabilecek ısının büyüklüğü, kazan duman gazı çıkış sıcaklığına bağlı olduğu gibi duman gazının ekonomizerden çıkış sıcaklığına da bağlıdır. Ekonomizere giren ve çıkan duman gazları sıcaklıkları farkı ne denli büyük olursa geri kazanılan ısı, dolayısıyla verim artışı da o denli büyük olur. Ancak korozyona sebep olabilecek asit gazlarının yoğunlaşmasını önlemek için atık gazların sıcaklıklarının belli bir derecenin altına indirilemiyeceği gözönüne alınmalıdır.Bir ekonomizerde, doğal gaz ve benzeri gaz yakıtlı kazanlarda 140°C, motorin, fuel oil ve kömür yakıtlı kazanlarda 220°C ve daha büyük duman gazı sıcaklıklarından ekonomik olarak yararlanmak olanaklıdır.Bir duman gazı ısı geri kazanım sisteminde ulaşılabilecek baca gazı sıcaklığının minimum seviyesi, kullanılan yakıtın cinsine bağlıdır.

 

Ekonomizer gaz çıkış sıcaklığı, fuel oil yakıtlı kazanlarda 180ºC, motorin yakıtlı kazanlarda 150ºC, doğal gaz ve LPG yakıtlı kazanlarda 50 ºC ye kadar düşürülebilir.Isı, buhar veya güç üretim tesislerinde ekonomizer kullanılmasıyla sağlanacak yararlar şunlardır :

 

Kazan duman gazı çıkış sıcaklığı ve yakıt cinsine bağlı olarak kazan veya tesis veriminde %3 ile %25 arasında verim artışı sağlanır. Sağlanan verim artışına bağlı olarak, aynı kapasite için daha az yakıt harcanması veya aynı miktarda yakıt harcanması için daha fazla ısı üretimi gerçekleşir.Kazanılan ısının kazan besleme suyuna verilmesi halinde, kazanın maximum yüklerde dahi zorlanmadan çalışması, değişik yüklere daha iyi bir şekilde uyum sağlaması ve kazan veriminin değişik yüklerde nispeten yüksek ve sabit kalması sağlanır.optimal kapasitesinin üzerinde çalışan veya yapısı itibarıyla düşük verimli olan kazanlara ekonomizer ilavesi ile kazan kapasitesi ve verimi optimum düzeylere çıkarılabilir.

 

Ekonomizer uygulama alanları, oldukça çeşitlidir. Önemli olan, sistemden geri kazanılan ısının, sistemin çalışma süresi boyunca kullanılmasıdır.