ÇALIŞMA PRENSİBİ

NASIL ÇALIŞIR

 

Otomatik Dolum Ünitesi : Tesisattan dışarı atılan hava veya tesisatta eksilen ( buharlaşan ) suyun basınç seviyesi düşmesine neden olmaktadır. Su seviyesi tank ağırlık sensörü (TSS) ile seviye düşmesi tespit edilir. Tank ve sistem dolumu (ODU) ünitesi ile gerçekleşir. Sistemde kaçak veya sızıntı durumuna göre kontrol sistemi tarafından algınır ve dolum kapatılır. Gerekli otomasyon sistemlerine hata durumu bildirilir. Sistem ekranında olabilecek hatalar programlanan dilde yazar. (ODU) Bünyesinde geri akış önleme valf sistemi bulunmaktadır. Isıtma & soğutma suyu şebeke suyuna karışımı engellenir.

 

Basınç Değerlendirme Sensörü :  Sistemde bulunan pompa ve geri boşaltma valflerini kontrol eden sensör 0,1 BAR hassasiyet ile tesisat basıncını izler. Sistem çalışma şartlarına göre tankta bulunan suyun sisteme basılmasını yada sistemdeki suyun tanka alınmasını sağlar.

 

Tank Seviye Sensörü :  Sistemde bulunan pompa ve geri boşaltma valflerini kontrol eden sensör 0,1 BAR hassasiyet ile tesisat basıncını izler. Sistem çalışma şartlarına göre tankta bulunan suyun sisteme basılmasını yada sistemdeki suyun tanka alınmasını sağlar.

 

Membran Sorun Tespit :  Tank içinde bulunan membranın delinmesi durumunda tank gövdesi ile membran arasına su dolumu tespit edilirse sistem membran değişimi yapılması için uyarı verir.

 

Esnek Bağlantı Hortumu :  Tank su seviyesi tank ağırlığına göre tespit edildiğinden dolayı tank gövdesine tesisat boruların yükleri ve hareketleri aktarılmaması sağlanarak tankın kusursuz çalışması sağlanır.

 

Hava alma zamanı :  Sistem dahilinde bulunan pompaların belirli aralıklar ile tesisat suyunun içinde bulunan eriyik havanın açığa çıkarılması için devirdaim sistemi ile hava alınır. Hava ayrıştırma işlemleri pompalara bir kaç çeşit işletme şekli ile belirlenir.

 

1. Sürekli Hava Ayrışımı : Tank sistemi ayarlanan periyodlarda SCHNEİDER otomasyon ile pompaları çalıştırması ve tesisattan su almasıyla ( 0,2 BAR ) fark ile hava ayrışımı yapılır.
 

2. Çalışma Sonrası Hava Ayrışımı : Sistem pompaları çalışma ihtiyacı oluşana kadar hava ayrışımı yapar. Pompa çalışması gerektiğinde program belirlenen bir süre kadar bekledikten sonra tekrar hava ayrışıma girer.
 

3. Belirlen Periyodlarda Hava Ayrışımı : Günlük yada haftalık ayarlanana zamanlarda sistem hava ayrışım işlemini otomatik yapar.

 

 

CHİLLER ( BÜZÜŞME ) SİSTEMLERİNDE

ÇALIŞMA PRENSİBİ